Bạn có biết rằng đoàn làm phim Hospital Playlist đã đánh cược với Jeon Mi Do khi họ chọn cô ấy vào vai Chae Song-hwa không? Vào thời điểm đó,…