Yang Se Jong là ai? Yang Se Jong (sinh ngày 23 tháng 12 năm 1992) là một diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Yang Se Jong trở nên nổi…