Lee Sung Kyung là ai? Lee Sung Kyung là một nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1990. Cô hiện đang là thành…