Vào ngày 14 tháng 8, Cube Entertainment thông báo rằng Soojin sẽ rời nhóm (G) I-DLE. Nội dung thông báo của Cube Entertainment: Đây là Cube Entertainment. Đầu tiên, công…