Trước khi thể hiện tròn vai nhân vật Ahn Jeong Won trong Hospital Playlist, Yoo Yeon Seok đã hai lần đóng vai bác sĩ, trở thành MVP của đội bóng…