Con người có rất nhiều loại cảm xúc, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thích thú với những điều mình cảm nhận được. Lo lắng, xấu hổ, ghen…