Choi Woo Shik chia sẻ về dự án phim mới, sức ảnh hưởng của “Parasite”, và mục tiêu sự nghiệp trong phỏng vấn ngày 5/1/2022 Choi Woo Shik gần đây…