Bạn đang sống độc thân? Bạn cảm thấy sống độc thân không hề ổn? Hãy cùng xem việc sống độc thân theo một góc nhìn khác của bạn Gianluca Russo….