Im Siwan chia sẻ về hóa học với Shin Se Kyung trong “Run On”, Park Hyung Sik xuất ngũ, v.v. Im Siwan chia sẻ về bộ phim truyền hình “Run…