Tiểu sử Alec Benjamin Sinh nhật: 28 tháng 5 năm 1994 Tuổi: 27 tuổi, nam 27 tuổi Cung hoàn đạo: Song Tử Sinh ra tại: Phoenix, Arizona Nổi tiếng với…