“Hospital Playlist” PD Shin Won Ho chia sẻ những suy nghĩ của anh ấy về loveline, tiềm năng có Hospital Playlist phần 3 và hơn thế nữa Giám đốc sản…