Sự tức giận của bạn với bạn đời có xảy ra thường xuyên? Bạn có lo lắng điều ngày là lành mạnh hay độc hại? Hãy cùng tìm hiểu liệu…